Şifremi
Unuttum
Sorulara ait videolu çözümler ve cevaplar sistemde yer almaktadır. Lütfen sağ üstteki kullanıcı girişi alanından sisteme giriniz. Eğer sisteme üye değilseniz buradan sisteme üye olup giriniz.


Soruda, verilen İngilizce cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

1

I'm not sure that the new press counsellor will be able to answer all the questions concerning the economic situation.

A) Ekonomik konularla ilgili yeni basın danışmanının tüm soruları cevaplayabileceğini sanmıyorum.
B) Yeni basın danışmanının, ekonomik durumla ilgili tüm sorulara cevap verebileceğinden emin değilim.
C) Yeni basın danışmanının, ekonomik durumla ilgili tüm soruların cevaplanmasında yeterli olduğundan emin değilim.
D) Yeni danışmanın, basının ekonomi ile ilgili tüm sorularına cevap verebileceğinden şüpheliyim.
E) Basını ilgilendiren tüm soruların yeni ekonomi danışmanı tarafından cevaplanabileceğini sanmıyorum.
 

Soruda, verilen İngilizce cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

2

Following the earthquake, lorry loads of medical supplies were immediately sent to the area.

A) Deprem nedeniyle, tıbbi malzeme yüklü kamyonlar derhal bölgeye ulaştırıldı.
B) Depremden sonra kamyonlar dolusu tıbbi malzeme derhal bölgeye gönderildi.
C) Depremle birlikte derhal kamyonlar yüklenerek bölgeye tıbbi malzeme gönderilmiştir.
D) Kamyonlar dolusu tıbbi malzeme derhal deprem bölgesine ulaştırılmıştır.
E) Tıbbi malzemenin depremden hemen sonra bölgeye ulaştırılması kamyonlarla gerçekleştirilmiştir.
 

Soruda, verilen İngilizce cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

3

In spite of the technical originality of his poetry, few critics have taken his work seriously.

A) Gerçekten şiirinde görülen teknik özelliğe rağmen, bazı eleştirmenler onun çalışmalarını ciddiye almamıştır.
B) Şiirinde teknik özgünlük görülse de onun çalışmaları ciddi olarak çok az eleştirmenin ilgisini çekmiştir.
C) Şiirindeki teknik özgünlüğü göz önüne alarak, birkaç eleştirmen onun çalışmaları ile ciddi olarak ilgilenmiştir.
D) Şiirinin teknik özgünlüğünü gören pek az eleştirmen onun eserlerini ciddi olarak incelemektedir.
E) Şiirinin teknik özgünlüğüne rağmen, pek az eleştirmen onun eserlerini gerçekten ciddiye almıştır.
 

Soruda, verilen İngilizce cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

4

The world climate is changing for the worse owing to the widespread environmental pollution.

A) Dünya ikliminin kötüleşmesi, çevre kirliliğinin yayılmasından ileri gelmektedir.
B) Yaygın çevre kirliliği nedeniyle, dünya iklimi giderek daha kötüye doğru değişmektedir.
C) Dünya ikliminde görülen değişmeler, yaygın çevre kirliliğine bağlanabilir.
D) Dünya iklimindeki değişmeler, çevre kirliliğinin giderek yayılmasına yol açmaktadır.
E) Dünya iklimindeki değişmelere bağlı olarak, çevre kirliliği de giderek artmaktadır.
 

Soruda, verilen İngilizce cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

5

As in other forms of art, so in music, many radical changes have taken place in this century.

A) Bu yüzyıl içinde hem müzikte hem de sanatın diğer dallarında çok farklı değişiklikler meydana gelmiştir.
B) Bu yüzyıl, sanatın diğer dalları gibi, müzikte de köklü değişmelerim görüldüğü bir dönemdir.
C) Sanatın diğer dallarında olduğu gibi, müzikte de bu yüzyılda pek çok köklü değişiklik olmuştur.
D) Bu yüzyıl içinde meydana gelen değişiklikler, müzikte olduğu kadar sanatın diğer dallarında da etkili olmuştur.
E) Müzikte bu yüzyıl içinde meydana gelen değişiklikler, sanatın diğer dallarındaki kadar önemlidir.
 

Soruda, verilen İngilizce cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

6

The first banks to provide support for the irrigation project were the private sector ones.

A) Özel sektöre ait ilk bankalar öncelikle sulama projelerine destek sağlamıştı.
B) Özel sektöre ait bankaların birçoğu bu sulama projelerini destekledi.
C) Özel sektör bankaları sulama projesini en önce destekleyen bankalardı.
D) Sulama projesi için destek sağlayan ilk bankalar özel sektör bankalarıydı.
E) Sulama projelerine destek sağlayan bankalardan biri de bir özel sektör bankasıydı.
 

Soruda, verilen İngilizce cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

7

The credit problem should have been settled before work began on the construction of the third bridge.

A) Üçüncü köprünün yapımıyla ilgili çalışmalar başlamadan önce kredi sorunu halledilmiş olmalıydı.
B) Kredi sorunu, üçüncü köprünün yapımı başlamadan önce halledilmiş olacak.
C) Üçüncü köprünün yapımına yönelik çalışmaların başlaması ile kredi sorunu çözümlendi.
D) Kredi sorunu, üçüncü köprünün yapım çalışmaları başlayınca çözümlenebildi.
E) Üçüncü köprünün yapımından önce kredi sorunu çözümlenmiş ve çalışmalar başlamıştır.
 

Soruda, verilen İngilizce cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

8

One another problem affecting the project is the shortage of skilled labour in the area.

A) Bölgede nitelikli işgücünün bulunmayışı, projeyi etkileyen bir diğer sorundur.
B) Nitelikli işgücü yetersizliği, bölgeyle ilgili projeyi etkileyen diğer bir sorundur.
C) Bölgede nitelikli işgücünün bulunmaması, projeyi olumsuz olarak etkileyen ayrı bir sorundur.
D) Bölgede projeyi olumsuz olarak etkileyen diğer sorunlardan biri, nitelikli işgücünün yokluğudur.
E) Projeyi etkileyen diğer bir sorun, bölgedeki nitelikli işgücü yetersizliğidir.
 

Soruda, verilen İngilizce cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

9

It is emphasised in the report that the greatest danger threatening the future of farming is soil erosion.

A) Tarımın geleceği için önemli tehlikenin toprak erozyonu olduğu gerçeği raporda anlatılmaktadır.
B) Raporda da ifade edildiği gibi, toprak erozyonu tarımın geleceği için en önemli tehlikedir.
C) Tarımın geleceğini tehdit eden en büyük tehlikenin toprak erozyonu olduğu raporda vurgulanmaktadır.
D) Tarımın geleceği bakımından en büyük tehlikenin toprak erozyonu olduğu konusu raporda yeterince vurgulanmıştır.
E) Raporda belirtildiğine göre, toprak erozyonu, tarımın geleceğini etkileyen en önemli tehlikedir.
 

Soruda, verilen İngilizce cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

10

Many international organisations have been invited to contribute generously to the fund set up to fight famine in Africa.

A) Afrika'da açlığa savaşmak amacıyla kurulan fona birçok uluslararası kuruluştan bol katkı sağlanmıştır.
B) Afrika'da açlıkla savaşabilmek, ancak birçok uluslararası kuruluş ilgili fona cömertçe katkıda bulunursa mümkün olacaktır.
C) Uluslararası kuruluşların çoğu, Afrika'daki açlığa karşı savaşmak amacıyla kurulmuş olan fona fazlasıyla katkıda bulunmuştur.
D) Pek çok uluslararası kuruluş, Afrika'da açlığa karşı savaşmak için oluşturulan fona bol miktarda katkıda bulunmayı düşünmektedir.
E) Pek çok uluslararası kuruluş, Afrika'daki açlıkla savaşmak için oluşturulan fona bol miktarda katkıda bulunmaya çağrılmıştır.
 
Diğer Soru Tipleri:

• 1993 MAYIS KPDS Restatement (Eş Anlamlı Cümle) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS Grammar (Dilbilgisi) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS Reading Comprehension (Okuma ve Anlama) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS Turkish-English (Türkçeden-İngilizceye) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS Situation (Durum) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS Phrase Verbs (Phrase Verbs) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS Cloze Test (Cloze Test) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS Irrelevant Sentence (Alakasız Cümle) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS English-Turkish (İngilizceden Türkçeye) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS Sentence Completion (Cümle Tamamlama) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS Paragraph Completion (Paragraf Tamamlama) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS Dialog (Karşılıklı Konuşma) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS Vocabulary (Kelime) Soruları, Cevapları ve Çözümleri