Şifremi
Unuttum
Sorulara ait videolu çözümler ve cevaplar sistemde yer almaktadır. Lütfen sağ üstteki kullanıcı girişi alanından sisteme giriniz. Eğer sisteme üye değilseniz buradan sisteme üye olup giriniz.


Soruda, verilen Türkçe cümleye anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.

1

Kuyruklu yıldızlar, hala, zaman zaman muhteşem bir görüntü veren esrarengiz cisimlerdir.

A) The mystery of why comets are so spectacular has still to be solved.
B) Comets will continue to provide a magnificent but unexplained spectacle at regular intervals.
C) Comets are still enigmatic objects which, from time to time, produce a spectacular sight.
D) The mystery surrounding comets is in part dependent on their magnificent appearance.
E) The splendid appearance of the comet contributes even more to its mysterious nature.
 

Soruda, verilen Türkçe cümleye anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.

2

Şişmanlığın başka bir nedeni, suyun vücut dokularında tutulmasıdır.

A) The retention of water in the body tissues, moreover, will cause overweight.
B) In cases of overweight, too much water is retained by the body tissues.
C) Another cause of overweight is the retention of water in the body tissues.
D) Overweight also causes the body tissues to retain more water.
E) The heavier a person is, the more water is retained in the body tissues.
 

Soruda, verilen Türkçe cümleye anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.

3

Önümüzdeki yıllarda, şimdi tam olarak anlaşılamayan pek çok hastalık, kesinlikle daha etkili bir biçimde tedavi edilecektir.

A) In future, even little known diseases will certainly be more effectively treated.
B) In the years ahead, many diseases now imperfectly understood will certainly be treated more effectively.
C) From now on, diseases that are perfectly understood will be treated with more care.
D) Years hence, most diseases will be better understood and treated more effectively.
E) In the years ahead, a better understanding of many diseases will obviously lead to better treatment.
 

Soruda, verilen Türkçe cümleye anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.

4

Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, bayılma beyne giden kanda geçici bir azalmadan meydana gelir.

A) To put it simply, fainting is due to a temporary shortage in the blood going to the brain.
B) In plain words, fainting occurs when blood supply to the brain is insufficient.
C) Quite simply, when the brain's blood supply is interrupted, fainting results.
D) Fainting can be treated, quite simply, by increasing the amount of blood going to the brain.
E) To be concise, fainting leads to a reduction in the amount of blood going to the brain.
 

Soruda, verilen Türkçe cümleye anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.

5

Başka yerde bazı mallar daha ucuz olduğu halde, sundukları hizmet için belli bir mağazaya gitmeye devam ettiğiniz hiç oldu mu?

A) Have you ever continued to go to a particular shop because of the service they provide even though certain goods are cheaper elsewhere?
B) Why continue to go to a particular shop because you like the service if certain goods are cheaper elsewhere?
C) Would you keep on going to special shop with good service if you could get certain goods elsewhere for less money?
D) Do you have to pay more for goods in the shops which offer particularly good service?
E) Do you continue to go to that particular shop with the good service even though certain goods are cheaper elsewhere?
 

Soruda, verilen Türkçe cümleye anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.

6

Aslında toplantıdaki sosyal hizmetler uzmanlarının çoğu, ülkenin gençleri arasında alkol sorununun giderek artmakta olduğu görüşünde.

A) According to the social workers at the meeting, it is the drink problem of the young that is on increase.
B) Actually the growing drink problem among the young people of the country was the main reason for the meeting of the social workers.
C) Obviously, most social workers at the meeting believe that if the country's young people go on drinking, this will create a problem.
D) The fact that there is a drink problem among country's young people was in the eyes of the social workers the real reason for the meeting.
E) In fact, most of the social workers at the meeting are of the opinion that the drink problem among the country's young people is on the increase.
 

Soruda, verilen Türkçe cümleye anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.

7

Güvenlik Konseyi, körfezdeki durumun düzeltilmesi için gerekli yeni önlemleri tartışmak üzere acilen toplantıya çağrıldı.

A) The members of the Security Council will attend the meeting since new measures are essential if the crisis in the Gulf is to be overcome.
B) Unless the situation in Gulf improves, the Security Council will have to meet to work out new measures immediately.
C) The Security Council met to find ways of smoothing out the situation in the Gulf as quickly as possible.
D) The Security Council has been urgently called for a meeting to discuss the new measures needed for the improvement of the situation in the Gulf.
E) The Security Council has agreed that a new meeting should be held immediately to discuss new ways of improving the situation in the Gulf.
 

Soruda, verilen Türkçe cümleye anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.

8

Genellikle daha yüksek bir faiz oranının uzun vadeli tasarruflar için cazip olduğu doğrudur.

A) On the whole, a higher rate of interest attracts more long-term savings.
B) It is generally true that a higher rate of interest is attractive for long-term savings.
C) It is generally agreed that the higher the interest rates, the more long-term savings there will be.
D) Long-term savings are usually attractive because of the higher interest rates.
E) It's obviously true that higher interest rates must be used to attract long-term savings.
 

Soruda, verilen Türkçe cümleye anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.

9

Önceki banka müdürünün kişisel sorunları bile basında manşet olmuştu.

A) The bank manager was horrified that his personal problems made the headlines.
B) Previously, it was the bank manager's personal problems that made the headlines in the press.
C) Indeed, that was before the bank manager's personal problems made the news.
D) The former bank manager's personal problems even have hit the headlines in the press.
E) Prior to this, no bank manager's personal concerns have received such treatment in the press.
 

Soruda, verilen Türkçe cümleye anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.

10

Rönesans'la birlikte, düşünürler kendilerini kilisenin tahakkümünden kurtarmaya ve böylelikle dünyayı tarafsız bir biçimde incelemeye başladı.

A) Thinkers studied the world objectively in the Renaissance when the Church wasn't dominant any longer.
B) The Renaissance enabled thinkers to escape the domination of the Church and study the world independently.
C) With the Renaissance, thinkers began to free themselves from the domination of the Church and study the world independently.
D) During the Renaissance thinkers were free to study the world objectively as the Church was no longer dominant.
E) In Renaissance times, since the Church was no longer dominated the world, people began to think more objectively.
 
Diğer Soru Tipleri:

• 1993 MAYIS KPDS Restatement (Eş Anlamlı Cümle) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS Cloze Test (Cloze Test) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS Reading Comprehension (Okuma ve Anlama) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS English-Turkish (İngilizceden Türkçeye) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS Sentence Completion (Cümle Tamamlama) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS Irrelevant Sentence (Alakasız Cümle) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS Dialog (Karşılıklı Konuşma) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS Paragraph Completion (Paragraf Tamamlama) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS Situation (Durum) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS Phrase Verbs (Phrase Verbs) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS Vocabulary (Kelime) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS Grammar (Dilbilgisi) Soruları, Cevapları ve Çözümleri
• 1993 MAYIS KPDS Turkish-English (Türkçeden-İngilizceye) Soruları, Cevapları ve Çözümleri